“Để thu thập dữ liệu, bạn phải cung cấp giá trị cho khách hàng của mình”

Giám đốc điều hành của ThirdLove, Heidi Zak phát biểu trên Bảng kinh doanh theo hướng dữ liệu tại Startup Grind Global 2020


Bạn có biết rằng mỗi khi bạn sử dụng ThirdLove’s Fit Finder® , bạn đang giúp một người phụ nữ khác tìm thấy sự phù hợp hoàn hảo của mình? Heidi Zak giải thích cách ThirdLove khai thác dữ liệu để giúp khách hàng hiện tại và tương lai tìm thấy sự hỗ trợ và cung cấp trải nghiệm bán lẻ tốt hơn đáp ứng nhu cầu của họ. Một chủ đề gây tranh cãi và đôi khi khắc kỷ, Heidi mang yếu tố con người vào việc sử dụng dữ liệu.


kích thước cốc tăng bao nhiêu khi mang thai